S:t Olavsleden

Olav Haraldsson föddes år 995 och var son till Harald Grenske och trolovad med Astrid Olofsdotter av Sverige.
Selånger och Selångers hamn har länge varit en betydelsefull plats. Här landsteg Olav i Selångers Hamn år 1030 för att påbörja sin vandring tillbaka till Norge för att återta den Norska tronen. Här kan du se en film om Olavs liv (18 minuter).